Åpningstider
Åpningstider

Kirkekontorets åpningstider og kontaktinformasjon

 
Kirkevergen, Merete Selfors, er daglig leder og styrer menigheten på vegne av Menighetsrådet. Nås på tlf. 755 68585 Mobil. 906 20870
Epost: kirkeverge@kirken.beiarn.no
Soknepresten er tilgjengelig på tlf. 755 68124 Mobil 97109114 i noen grad utenom kontortiden.
Prestens beredskapsvakt: 916 55 878
(mellom kl. 17:00 - 08:00 hverdager, og mellom kl.17:00 fredag - 08:00 mandag)

Åpningstider på kirkekontoret:
Tirsdag, Onsdag og Torsdag fra kl. 08.30-15.00
Menighetens geografiske grenser er de samme som Beiarn kommune, og omtales ofte som Beiarn sokn.
Beiarn har 2 kirker: Beiarn kirke, som ligger på Moldjord, og Høyforsmoen kapell, som ligger på Høyforsmoen cirka 2 km sør for Trones/Tollå.
Hver kirke har en tilstøtende kirkegård.
Til daglig administreres kirka fra Kirkekontoret, som er lokalisert i første etasje på Moldjord skole: Du kan gå inn hoveddøra, forbi heisen og til venstre og du finner kontordøra i trappeoppgangen. Eller du kan gå inn bakdøra og rett til høyre, så finner du oss :) 
 


25. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Beiarn menighet Powered by Agrando