Beiarn kirkelige fellesråd
 


Beiarn kirkelige fellesråd
Beiarn kirkelige fellesråd

Beiarn kirkelige fellesråd 2016-2019

M.R medlemmer:
Bjørg Irene Carlsen (leder)
Ketil Christoffersen
Tina Sæthre
Lillian Elise Jørgensen Moldjord
Ole Steinar Svendsen
Gunnar Tiurdal
Vara:
1.vara Anne Eva Carlsen 
2.vara Sigfrid Helga Trones Aspmo
3.vara Heidi Larsen
4.vara Torstein Dag Eiterjord
5.vara Liv Mary Stifjell
 
Geistlig medlem:
Presten
Kommunalt medlem: 
Linda Tverrånes Moen
  
 
OPPGAVER
Beiarn kirkelige fellesråd er ikke et vanlig fellesråd hvor man samler representanter fra flere ulike menighetsråd til ett felles råd. Beiarn består av bare ett sokn og derfor utgjør fellesrådet også hele menighetsrådet samt en representant fra kommunen. Fellesrådet og menighetsrådet har derfor møter på samme kveld, men møtet er inndelt som en ren fellesråds og en ren menighetsråds del.
 
Det er viktig å skille mellom sakene, fordi arbeidsområdene er så vidt forskjellige for de to rådene. Hos oss har vi også gjort følgende arbeidsfordeling. Kirkevergen er saksbehandler for fellesrådet og soknepresten er saksbehandler for menighetsrådet.

Fellesrådets arbeidsområde:
  • Budsjettarbeid (Hovedbudsjett)
  • Byninger/anlegg
  • Kirkegård
  • Stillinger tilknyttet menigheten
  • Prosti-samarbeid

Menighetsrådets arbeidsområde:
Drive oppbyggende kirkelig undervisning og aktivitet, i samhandling med sentrale retningslinjer og lokale handlingsplaner

 

 

 

 

 18. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Beiarn menighet Powered by Agrando