Beiarn kirkelige fellesråd
 


Beiarn kirkelige fellesråd
Beiarn kirkelige fellesråd

Beiarn kirkelige fellesråd 2019-2023

M.R medlemmer:
Bjørg Irene Carlsen (leder)
Ketil Christoffersen
Sigfrid Helga Trones Aspmo
Tina Sæthre
Bjørn Vilhelmsen
Heidi Larsen
Vara:
1.vara Berit Ingebjørg Berntsen 
2.vara Gunnar Tiurdal
3.vara Rigmor Antonsen
4.vara Karin Selfors
5.vara Solveig-Åse Nyrud
 
Geistlig medlem:
Presten
Kommunalt medlem: 
 
  
 
OPPGAVER
Beiarn kirkelige fellesråd er ikke et vanlig fellesråd hvor man samler representanter fra flere ulike menighetsråd til ett felles råd. Beiarn består av bare ett sokn og derfor utgjør fellesrådet også hele menighetsrådet samt en representant fra kommunen. Fellesrådet og menighetsrådet har derfor møter på samme kveld, men møtet er inndelt som en ren fellesråds og en ren menighetsråds del.
 
Det er viktig å skille mellom sakene, fordi arbeidsområdene er så vidt forskjellige for de to rådene. Hos oss har vi også gjort følgende arbeidsfordeling. Kirkevergen er saksbehandler for fellesrådet og soknepresten er saksbehandler for menighetsrådet.

Fellesrådets arbeidsområde:
  • Budsjettarbeid (Hovedbudsjett)
  • Byninger/anlegg
  • Kirkegård
  • Stillinger tilknyttet menigheten
  • Prosti-samarbeid

Menighetsrådets arbeidsområde:
Drive oppbyggende kirkelig undervisning og aktivitet, i samhandling med sentrale retningslinjer og lokale handlingsplaner

 

 

 

 

 

 



27. oktober 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Beiarn menighet Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort