Trosoppplæring i dalen
 


Trosoppplæring i dalen
Trosoppplæring i dalen
Barne- og ungdomsarbeidet i Beiarn menighet.
Barne- og ungdomsutvalget var tidligere ansvarlig for trosopplæring. Beiarn menighet har ikke oppnevnt noen i dette utvalget de senere år, men det har vært oppnevnt en trosopplæringsgruppe. 
Den praksisen vi har fulgt de siste årene er å gi barn og ungdom økonomisk støtte til å dra på kristne leirer, samt sette i gang mindre prosjekter i menigheten. Soknepresten har vært kasserer og Menighetsrådets leder medvirkende i direkte avgjørelser. Menighetsrådet legger også føringer for arbeidet.
TROSOPPLÆRINGSREFORMEN
Trosopplæringsplanen vår er nå godkjent og det gis tilskudd for å gjennomføre de tiltak som settes lokalt i menigheten. Det rapporteres inn budsjett og regnskap etter hvert år. Trosopplæringen omfatter aldersgruppen 0 - 18 år, og skal være et tilbud til alle døpte i vår menighet, men skal også være åpen for alle i aktuell aldersgruppe som vil være med.
Noen av tiltakene som gjennomføres er Trosopplæringskonferansen som avvikles på Lillestrøm hvert år i november. Her har vi mulighet å sende personer som sitter i trosopplæringsgruppa, menighetsråd, prest eller andre kirkelige ansatte. Konferansen tar for seg mange aktuelle tema, og kan være med å bidra til økt fokus på flere områder. Vi bør prioritere å få noen til å reise dette året også.
Hovedfokus er også konfirmantene. Det settes av mye ressurser til dem gjennom konfirmasjonstiden og de får delta på flere overnattingsturer, samt på bynatta som arrangeres i Bodø


5. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Beiarn menighet Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort