Beiarn menighet > Unge
 


Aktiviteter for unge

Trosoppplæring i dalen

Barne- og ungdomsarbeidet i Beiarn menighet.

Kirke 18-30

18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjo...

Ta fem

Ta fem er rettet mot mennesker i krise.

Kontakt oss
Beiarn kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8110 MOLDJORD
Telefon: 75 56 81 24
Send e-post: Kirkeverge@kirken.beiarn.no
18. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Beiarn menighet Powered by Agrando