Gravplasser og gravferd


Her kan du finner mer informasjon om gravplassene i Beiarn.

 

 

 

 

 

 

Beiarn har 2 gravplasser (kirkegårder) som begge ligger ved menighetens kirker - Beiarn kirke på Moldjord, og Høyforsmoen kapell på Høyforsmoen cirka 2 km sør for Trones/Tollå.

Her kan du lese kirkegårdsvedtektene.

Link til kirkegårdssystemet.

 

 

 

Tilbake