Årsmelding 2022


Årmelding for Beiarn menighet 2022

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding 2022


Årmelding for Beiarn menighet 2022

Les mer

Beiarn kirke 150 år


Beiarn kirkes 150 års jubileum

Les mer

 

Menigheten

Beiarn kirke 150 år


Beiarn kirkes 150 års jubileum

Les mer

Kirkevalg 2023


Kirkevalg 2023

Les mer

 

Menigheten

Kirkevalg 2023


Kirkevalg 2023

Les mer

 

Følg oss på facebook

Følg oss på Facebook

Les mer

 

Gravplasser og gravferd

Her kan du finner mer informasjon om gravplassene i Beiarn.

Les mer

 

Trosopplæring i dalen

Barne- og ungdomsarbeidet i Beiarn menighet.

Les mer

 

Grønn menighet

Beiarn menighet har fått status som Grønn Menighet

Les mer