Trosopplæring i dalen


Barne- og ungdomsarbeidet i Beiarn menighet.

 
Barne- og ungdomsutvalget var tidligere ansvarlig for trosopplæring. Beiarn menighet har ikke oppnevnt noen i dette utvalget de senere år, men det har vært oppnevnt en trosopplæringsgruppe. 
Den praksisen vi har fulgt de siste årene er å gi barn og ungdom økonomisk støtte til å dra på kristne leirer, samt sette i gang mindre prosjekter i menigheten. Soknepresten har vært kasserer og Menighetsrådets leder medvirkende i direkte avgjørelser. Menighetsrådet legger også føringer for arbeidet.
TROSOPPLÆRINGSREFORMEN
Trosopplæringsplanen vår er nå godkjent og det gis tilskudd for å gjennomføre de tiltak som settes lokalt i menigheten. Det rapporteres inn budsjett og regnskap etter hvert år. Trosopplæringen omfatter aldersgruppen 0 - 18 år, og skal være et tilbud til alle døpte i vår menighet, men skal også være åpen for alle i aktuell aldersgruppe som vil være med.
Noen av tiltakene som gjennomføres er Trosopplæringskonferansen som avvikles på Lillestrøm hvert år i november. Her har vi mulighet å sende personer som sitter i trosopplæringsgruppa, menighetsråd, prest eller andre kirkelige ansatte. Konferansen tar for seg mange aktuelle tema, og kan være med å bidra til økt fokus på flere områder. Vi bør prioritere å få noen til å reise dette året også.
Hovedfokus er også konfirmantene. Det settes av mye ressurser til dem gjennom konfirmasjonstiden og de får delta på flere overnattingsturer, samt på bynatta som arrangeres i Bodø

Tilbake