Trosopplæring i dalen

Barne- og ungdomsarbeidet i Beiarn menighet.

Les mer

 

Kirke 18-30

18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament.

Les mer

 

Ta fem

Ta fem er rettet mot mennesker i krise.

Les mer