Sokneprester i Beiarn

Oversikt for perioden 1856-

Les mer

 

Kirke 18-30

18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjonsbygging, gode fellesskap og ord og sakrament.

Les mer

 

Grønn menighet

Beiarn menighet har fått status som Grønn Menighet

Les mer

 

Beiarn presteembede

Oversikt for perioden 1547-1855.

Les mer

 

Det Norske Misjonsselskap

Brobygger i ord og handling.

Les mer

 

SMM

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM).

Les mer

 

Ta fem

Ta fem er rettet mot mennesker i krise.

Les mer

 

Diakoniarbeidet i Beiarn menighet

Beiarn menighet har delegert det meste av det diakonale arbeidet til Diakoniutvalget.

Les mer

 

Misjon

Et misjonsprosjekt har de fleste menighetene i Den norske kirke valgt seg. 

Les mer