Beiarn presteembede


Oversikt for perioden 1547-1855.
 
Felles prest med Gildeskål [1547-]

1. Mickel Olufssøn [1547-1595]
2. Torchillus Haraldi (Torkild Haraldsen) [1595-1614]
3. Giebelus Christofori (Gjeble Christophersen) [1614-?]
4. Severinus Hviid (Søren Hviid) [?-1621]
5. Stefanus Johannis (Stefan Hanssøn Sophius, St. H. Soop) [1622-1675]
6. Petrus Mencius Darre (Peder Menzen Darre) [1675-1688]
7. Johannes Mathiae Bruun (Hans Mathiassøn Bruun) [1688-1723]
- Under hans tid brant Gildeskål kirke ned i 1710 ved lynnedslag og kirkebøker og kallsbøker gikk tapt.
8. Petrus Joh. Bruun (Peder Hanssøn Bruun) [1723-1768]
- Før han ble sokneprest i Gildeskål var han misjonær blant Gildeskål og Beiarns samer.
9. Johannes Petrus Bruun (Hans Pederssøn Bruun) [1767-1804]
10. Johan Rasch Jentoft [1805-1825]
11. Jens Glatved [1825-1835]
12. Steen Eiler Berner [1835-1846]
13. Peter Andreas Berg [1847-1855] 

Kilde: Beiarn soknekalls historie. Erling Vegusdal Eriksen. Beiarn, 1949

Tilbake