Diakoniarbeidet i Beiarn menighet


Beiarn menighet har delegert det meste av det diakonale arbeidet til Diakoniutvalget.

 
Utvalget har utarbeidet en Plan som revideres ca. hvert 2. år. Slik kan vi hele tiden nyttiggjøre oss av de ressurser og nådegaver som finnes i utvalget. Noen oppgaver utvalget påtar seg er forholdsvis tradisjonelle og har derfor høy status for videreføring. Men iblant ser vi også behov som må dekkes og da tar vi det opp i utvalget og ser hva vi kan gjøre. 
Kirkemøtet lager også en Plan for diakoni som er et veiledende dokument i Den norske Kirke og kan gi oss gode ideer på lokalt nivå for ting vi også kan rette søkelyset på. I februar 2008 ble den nyeste utgaven publisert til menighetene, og vi vil etterhvert prøve å se hva vi kan hente ut av den og hva som er mulig å gjennomføre i Beiarn.
 
Diakoniutvalget består av:
Liv Nybakk (leder)
Ellen Aspmo (sekretær)
Siri Kvæl (kasserer)
Lillian Moldjord (Menighetsrådsmedlem)

Tilbake