Misjon


Et misjonsprosjekt har de fleste menighetene i Den norske kirke valgt seg. 

 
Misjon er en viktig side av kirkas arbeidsoppgaver, men som en liten menighet er det ikke så mye vi får gjort. Da er det godt at det finnes ulike prosjekter vi kan støtte. Samarbeidsråd for Menighet og Misjon (SMM) har lagt til rette for kontakten mellom misjons-organisasjonene og de lokale menighetene.
 
Beiarn menighet støtter prosjekter i Det norske Misjonsselskap, og i de siste årene har vi støttet et prosjekt i Thailand, Nådehjemmet i Bankok. Et sted hvor ugifte gravide kvinner får bo i tiden før, under og etter fødselen. I Thailand er dette et vanskelig tema, siden disse kvinnene ofte blir utstøtt av familien om dette skjer. Det har også gjort det vanskelig å presentere noe fra prosjektet og gi oss noen gode fortellinger tilbake, om det som skjer på "misjonsmarken". Derfor har også prosjektet skiftet navn til å favne bredere, men Nådehjemmet er også med. Prosjektet går inn under temaet Diakoni, siden dette ikke er direkte misjon - men handler mer om det å være en neste for våre medmennesker. Og hjelpe folk som har det vanskelig.
 
Mer om prosjektet finner du på prosjektsiden hos NMS: Sosial innsats i Bankok.

Tilbake