Faste aktiviteter


Her er en oversikt over faste aktiviteter.

 
Gudstjeneste  i kirke eller kapell hver søndag. Noen ganger flyttes gudstjenesten, se både tid og sted i avisa og på oppslagene på butikker.
Flere gudstjeneste holdes på sykestua. 

Begravelse  skjer tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag.
Vielser  skjer fortrinnsvis på lørdager, men også andre dager kan brukes.
Dåp  kan holdes på de fleste gudstjenester, men må avtales på forhånd.


Luciamorgen fre 13. des kl 7

Sangkvelder 

Menighetsråd/Fellesråd har møte 1 gang i måneden.

Tilbake