Dåp i Beiarn


Her finner du informasjon om dåp i Beiarn.

 
Når BARNET er født brukte vi før å få en melding om fødselen fra sykehuset, dette er ikke lenger en selvfølge da det er foreldrene selv som kan gi bra seg barnets fødselsnummer. Slik at foreldrene må selv være aktive om de vil at barnet skal bli døpt.
 
De fleste kontakter etterhvert prestekontoret for å høre når dåpen kan holdes. Fortrinnsvis skjer dåpen på søndager eller andre helligdager vi har satt opp gudstjeneste. 
 
Er du fra en annen kommune tar du i tillegg kontakt med menigheten på hjemstedet ditt. Hvis du ikke er sikker på hvilken menighet du tilhører, ringer du et av de lokale menighetskontorene. I telefonkatalogen finner du dem på de rosa sidene under navnet "Kirken, Den norske." De vil da foreta dåpsamtalen og sende oss de opplysningene vi trenger angående dåpen. 
Vi må ha beskjed senest en måned før dagen dåpen skal holdes. Tlf.: 75 56 81 24. E-post: kirkekontor@kirken.beiarn.no
 
NÅR DU KONTAKTER kontoret første gang enten ved at du kommer innom, sender en epost eller ringer oss er det nok at du gir oss navn på hvem som er far og mor, og barnets navn. Og hvordan vi lettest kommer i kontakt med dere. Vi trenger også å vite hvem som er satt opp som faddere. Det siste kan man eventuelt ringe tilbake om hvis det tar tid å finne de rette.
 
Fortrinnsvis skal FADDERE være medlem av Den norske Kirke, om så ikke er bør de selv være kristne og ikke fornekte dåp av barn. Yngste alder for en fadder er 15 år, eller det året man blir konfirmert. Det er også mulig å ha såkalte "junior-faddere" på dåpsdagen, men disse blir ikke oppført i kirkeboka. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpen. Og det kan være maks 6 faddere til hver dåp. I samiske familier finnes det noen unntak fra denne regelen.
Hvis det er tvil på et punkt kan en også kontakte presten før eller i dåpssamtalen for å få avklart bruk av faddere.
 
DÅPSSAMTALEN foregår hos oss i løpet av de siste to ukene før dåpen, om man ikke blir enige om annet tidspunkt. Soknepresten foretrekker at denne foregår i hjemme hos foreldrene, hvis det er mulig.

Du kan finne mer informasjon om dåp på nettsiden her.

Tilbake