Konfirmasjon i Beiarn


Konfirmasjonen i Beiarn foregår ved undervisning som følger skoleåret og ender opp med selve konfirmasjonen 1. Pinsedag hvert år.
 
De siste åra har vi forsøkt å ha undervisning midt i uka rett etter skoletid hver tredje uke. Det har fungert forholdsvis bra og vi regner med å fortsette med denne praksisen. Det er greit å holde helgene fri fra undervisning, for selv konfirmanter trenger å ha fri og få koble av.
Likevel legges noen samlinger også i helgene, det er særlig når vi får besøk av noen eller vi skal delta på noe et annet sted, for eksempel Bynatta i Bodø eller Hamarøynatta.

VI har noen faste ting som skal gjennomføres gjennom konfirmantåret:

 • Påmelding
 • Presentasjonsgudstjeneste på høsten (september)
 • Juletrefest på Beiarn sykeheim (januar)
 • Fasteinnsamlingsaksjon (mars)
 • Fotografering (april/mai)
 • "Overhøring" (fredag før konfirmasjon)
 • Konfirmasjon (1. Pinsedag)
 • Undervisningssamlinger
 • Til sammen 10 gudstjenester, fordelt på året.
 • Maks 20% fravær tolereres
 • Egenandel er satt til kr. 800,- (betales ved påmelding)

Tilbake