Bryllup i Beiarn


Tid for bryllup?
 
Planlegger du/dere bryllup? Da er mye nyttig informasjon om bryllup på Den norske kirkes hjemmeside.
Sidene er laget for Den norske kirke og nevner det meste om det man bør huske på i forbindelse med planlegging og gjennomføringer av et bryllup. Vi håper de vil gi deg/dere en god hjelp i planleggingen.


Lokalt
Lokalt i Beiarn og Salten (B., Saltdal, Fauske, Sørfold og Steigen) forsøker vi å samkjøre de planlagte bryllupene. Det er derfor viktig at dere er tidlig ute med å bestille tid for vielse slik at dere får prest som kan holde den. I følge reglene for kirkelig vielse skal vielse bare utføres på steder som er godkjent av biskopen som gudstjenestested, fortrinnsvis i kirkene. Det er også mulig å vie seg på andre steder men dette må det da søkes om. Søknaden sendes til den lokale soknepresten der vielsen skal holdes, i god tid. Soknepresten vil da sende den til prosten som tar avgjørelse i saken. Vi vil gi informasjon på disse sidene hvilke steder som tidligere har blitt godkjent.

I tillegg til papirene som skal sendes til Folkeregisteret (Egenmeldinger fra brudepar og Forlovererklæringer), må dere fylle ut et skjema som sendes presten der vielsen skal holdes. Dette skjemaet finner dere her: "Vi ønsker kirkelig vielse.doc" - der opplyser dere bl.a. om tidligere ekteskap, forloveres navn, om dere er medlemmer av kirken o.s.v. vi trenger disse opplysningene siden de ikke kommer fram av folkeregisterets "Prøvingsattest" som sendes den menigheten vielsen finner sted, senest to uker før vielsen. 

Godkjente vielsessteder i Beiarn
Beiarn kirke
Høyforsmoen kapell
Savjord Stavkirke (godkjent f.o.m. 2009)
 
Tidligere har det vært mulig å søke biskopen om lov til å holde kirkelig vigsel et annet sted enn i kirkehuset, og det har vært en restriktiv holdning til vielser andre steder. Denne avgjørelsesmyndigheten er nå delegert fra biskopen til prostene. Og søknad fra brudepar sendes lokal sokneprest som videresendes til prosten. Det vil ta litt tid før vi i Salten prosti har fått diskutert hvordan det skal gjøres hos oss, spesielt vil vi unngå for store ulikheter innad i prostiet. En bør søke før man bestiller tidspunkt for bryllupet, så en vet om det er godkjent eller ikke.

Kostnader
I utgangspunktet er alle vielser i kirken gratis, så lenge men gifter seg der man er bosatt (i følge folkeregisteret) og/eller en av brudeparet er medlem i Den norske kirke. Ved vielser i andre menigheter enn lokal menighet må man beregne kostnader til leie av kirke, lønn/reise til organist og kirketjener, og honorar til evt. solister.

I Beiarn er det ennå ikke avgjort hvilke satser man legger seg på. Og inntil videre koster det ikke noe ekstra. I forbindelse med vielser i stavkirka vil vi likevel oppfordre at det betales en viss sum til eieren ("Tavle pænger") selv om han ikke nevner dette spesielt. Vi er glade for at Magnus har bygget den, og det medfører en del kostnader for ham å holde den ved like. Vi nevner ikke noe beløp her da avtale om bruk av stavkirka avtales mellom eieren og brudeparet.

Her kan du hente brosjyre om vigsel i Den norske kirke.

Her er noen nyttige linker:

  • Ekteskapsinngåelse i kirken
  • Planleggje bryllaup
  • Huskeliste
  • Slik foregår vielsen
  • Valgmuligheter
  • Salmer og tekster
  • Etter bryllaupet
  • Viktige skjema
  • Borgarleg inngått ekteskap
  • Tilbake