Beiarn menighet > Voksne
 


Nyheter for voksne

Nytt Menighetsråd i Beiarn Sokn

Valgresultat Nytt menighetsråd 2015

Grønn menighet

Beiarn menighet har fått status som Grønn Menighet

Sokneprester i Beiarn

Oversikt for perioden 1856-

Beiarn presteembede

Oversikt for perioden 1547-1855.

Det Norske Misjonsselskap

Brobygger i ord og handling.

SMM

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM).

Kirke 18-30

18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjo...

Ta fem

Ta fem er rettet mot mennesker i krise.

Diakoniarbeidet i Beiarn menighet

Beiarn menighet har delegert det meste av det diakonale arbeidet til Diakoniutv...

Misjon

Et misjonsprosjekt har de fleste menighetene i Den norske kirke valgt seg. 

Kontakt oss
Beiarn kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8110 MOLDJORD
Telefon: 75 56 81 24
Send e-post: Kirkeverge@kirken.beiarn.no
5. desember 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Beiarn menighet Powered by Agrando
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort