Beiarn menighet > Voksne
 


Nyheter for voksne

Nytt Menighetsråd i Beiarn Sokn

Valgresultat Nytt menighetsråd 2015

Grønn menighet

Beiarn menighet har fått status som Grønn Menighet

Sokneprester i Beiarn

Oversikt for perioden 1856-

Beiarn presteembede

Oversikt for perioden 1547-1855.

Det Norske Misjonsselskap

Brobygger i ord og handling.

SMM

Samarbeid Menighet og Misjon (SMM).

Kirke 18-30

18-30 skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig gjennom relasjo...

Ta fem

Ta fem er rettet mot mennesker i krise.

Diakoniarbeidet i Beiarn menighet

Beiarn menighet har delegert det meste av det diakonale arbeidet til Diakoniutv...

Misjon

Et misjonsprosjekt har de fleste menighetene i Den norske kirke valgt seg. 

Kontakt oss
Beiarn kirkelige fellesråd
Kirkekontoret
8110 MOLDJORD
Telefon: 75 56 81 24
Send e-post: Kirkeverge@kirken.beiarn.no
20. november 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Beiarn menighet Powered by Agrando